Vergi Oranları Düşürülürse, Vergi Gelirleri Artar

VERGİ ORANLARI DÜŞÜRÜLÜRSE, VERGİ GELİRLERİ ARTAR…

Öncelikle Türkiye’deki vergi oranları çok yüksektir, bu bir. İkincisi, vergi, harç, resim vs. adı altında çok sayıda vergi türü vardır. Üçüncüsü, vergi politikalarında birbiri ile ciddi çelişen ve karmaşık bir vergi yapısı vardır. Dördüncüsü, vergi kayıp ve kaçağının oluştuğunun tespitinde Maliye’nin yorumları, raporları ve ceza miktarlarının yüksekliği vergi mahkemelerinde ve üst mahkemelerde vergi mükelleflerinin davaları kazanmalarıyla sonuçlandığını görmekteyiz.

Bu girişten sonra Ülkemizdeki vergi oranları kademeli olarak düşürüldüğünde, mesela yüzde ona (%10) kadar, kesinlikle vergi gelirlerimiz artacaktır.

Nasıl mı?

Öncelikle vergi mükelleflerini misal olarak kafesteki tavuk, horoz, kaz, civciv, ördeğe benzetirsek, yüksek oranlı vergiler bu kafesin içindekilerin sırtındadır.

Oysa ki, kümesin dışında bu veya farklı cinsten birçok canlı varlıklar mevcuttur.

Vergi oranları %10’a kadar düşürüldüğünde, bu zamana kadar tespit edilemeyen ve kafesin dışında yaşayanlar, kendi iradeleriyle vergi mükellefi olmak için sıraya girecekler ve Hazinenin vergi gelirlerini inanılmaz biçimde artıracaklardır.

Nasıl mı?

Kafesin dışındakilerden başlayalım; bu potansiyel mükellef adayları, hemen vergi mükellefi olacaklar ve % 10 gibi düşük vergileri Maliyeye tam ve zamanında ödeyeceklerdir.

Çünkü, bir vatandaş vergisini Devletine ödediğinde ilk önce Onurlu bir vatandaş olduğunun farkına varacaktır bu bir. İkincisi, vergilendirilmiş kazancın Kutsal olduğunun hazzını alacaktır. Üçüncüsü, bu vergilendirilmiş kazançlarını üretime, istihdama, şirketleşmeye, ihracata ve nihayet katma değere dönüştürecektir.

Birçok işletmeler kurulacağından, markalaşmalar artacak, işsizlik hızla azalacak, milletimize mutluluk, refah, huzur, paylaşma ve Devletine olan Saygıları artacaktır.

Vergilerle ilgili T.C. Anayasamız ne diyor?

Vergi ödevi

Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Nokta…

Vergiler yüksek olduğu sürece, vergi kayıpları, vergi kaçakçılığı o nispette artacaktır. Vergisini tam ve zamanında ödeyememekten dolayı Vergi Barışı adı altında sıklıkla kanunların çıkarıldığı da bir gerçektir.

Yüksek vergi oranları uygulayan ülkelerin insanında çalışma azmi azalır. İnsanlar üretme yerine, paradan para kazanma yoluna giderler.

Bunun neticesinde Rantiyeci sınıfı doğar. Bunun sonucunda ise; ülke, devlet, maliye, hazine, millet kaybeder. Yerine enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, depresyon, boşanmalar, perişanlık gelir.

Bu tezi, modern tarih yazımının, sosyolojinin ve iktisattın öncülerinden, düşünür, devlet adamı, tarihçi, 14. Yüzyılda yaşamış “İbn-i Haldun” ortaya atmıştır. Yetmemiş 7 ciltlik “Mukaddime” adlı kitabında bu tezine geniş yer vermiştir.

Şunu da ilâve etmeliyim; ABD eski başkanlarından Ronald Regan ile İngiltere eski başbakanlarından Margaret Thatcher, İbn-i Haldun’un bu tezini uygulamışlar ve vergi oranlarını düşürerek vergi gelirlerini artırmışlardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*