Nakit Sermaye Arttırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimi Oranı

NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) için geçerli olan” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

2022 yılı için Nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasında TCMB tarafından %13,47 faiz oranı olarak güncellenmiştir.

***

KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ 

 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 19.982,83 TL olmuştur.

***

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

  • Yılı Kurumlar Vergisi Oranı, %20

2.Finansal Kurumlarda Kurumlar Vergisi Oranı, %25

(• Bankalar,

  • 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler (Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri),
  • Elektronik ödeme ve para kuruluşları,
  • Yetkili döviz müesseseleri,
  • Varlık yönetim şirketleri,
  • Sermaye piyasası kurumları
  • Sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin)
  1. İmalatçı ve İhracatçılarda Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile, Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

  1. Borsa İstanbul’da Payları İlk Defa İhraç Olan Şirketlerde İndirimli Oran Uygulaması

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda, ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında, halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

Bülent KAÇAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*