Bazı kanunlarda yapılan yeni düzenlemeler

7431 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

Asgari ücret desteği, 2023 yılı Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak şekilde aylık 399,90 TL (günlük 13,33 TL) olarak açıklanmıştır. Asgari ücret desteğinde yararlanmak için 2022 yılının aynı ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250,00 TL (aylık 7.500,00 TL), toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 500,00 TL (aylık 15.000,00 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemesi gerekir.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 3.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 5.500 TL’ye yükseltilmiştir.

İşçi ve esnaf emeklileri ile bunlardan vefat edenlerin hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklara 2023 yılının ilkyarısı için yapılacak zam oranının yüzde 15,4’ten yüzde 30’a çıkarılmıştır.

Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK’ ya eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri geçerli sayılmıştır.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf (Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır); bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 01.01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dâhil uygulanması öngörülen artış oranı %30 olarak uygulanacaktır. 

***

VERGİ YARGISINDA 2023 YILINDA GEÇERLİ OLACAK HADLER

 

2023 Yılında Açılacak Davalarda Dava Konusu Tutar
  20.000 TL’yi Geçmeyen 20.000 TL’nin Üstü Ancak 581.000 TL’yi Aşmayan 581.000 TL’yi Aşan
İlk Derece: Vergi Mahkemesi Kararı Kesin mi? Evet Hayır Hayır
İstinaf: Bölge İdare Mahkemesine İstinaf Başvurusu Yapılabilir mi? Hayır Evet Evet
Temyiz: Bölge İdare Mahkemesi Kararı Danıştay’a Temyize Götürülebilir mi? Hayır Hayır Evet

 

Duruşma İçin Parasal Sınır

Uyuşmazlık miktarı 2023 yılı için 171.000 TL’nın üzerinde olan davalar ile iptal davalarında 2577 sayılı kanunun 17/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

“Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yüzyetmişbirbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yüzyetmişbirbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.”

Bülent Kaçar                                             

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*