Faturanın Sahte Olması

MÜKELLEFİN İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMASI VE YÜKSEK MİKTARDA KATMA DEĞER VERGİSİ BEYAN ETMESİNİN, TEK BAŞINA BU FİRMANIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNU DEĞERLENDİRMEK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.

T.C. DANIŞTAY, VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU, E, 2020/549, 24.11.2021 Tarih ve de 2021/1680 Sayılı Kararı ile;

Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlendiği tespit edilen faturaları kayıtlarına dahil etmesi nedeniyle, re’sen salınan katma değer vergileri, vergilerin bir katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezaları ile Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

……Demir Çelik İnşaat Yakıt Nakliye Gıda Madencilik Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda şu tespitlere yer verilmiştir:

-İşe başlama yoklamasında, iş yerinin 20 metrekare olduğu, şirketin toptan inşaat malzemesi satımı faaliyetinde bulunduğu, … tarafından kurulduğu, sermayesinin çok düşük olduğu, işçi çalıştırmadığı,

-Yoklamada, şirkete ait 2.000 metrekare büyüklüğündeki sahada demir, tuğla, briket gibi emtianın bulunduğu, stokta 38.312,82 TL değerinde mal mevcut olduğu,

-Defter ve belgelerini ibraz etmediği,

-…… yıllarına ait katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verildiği, yüksek tutarda katma değer vergisi matrahı beyan edilmesine rağmen ödenecek katma değer vergisinin çıkmadığı,

-Vergi borcu bulunduğu,

-Haklarında sahte fatura düzenleme yönünde vergi tekniği raporları bulunan üç mükelleften fatura aldığı,

….. Demir Çelik İnşaat Yakıt Nakliye Gıda Madencilik Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin iş yeri adresinde yapılan yoklamalarda ticari faaliyetinin olduğu, inşaat malzemeleri toptan satışı yaptığı, şirkete ait sahada inşaat malzemelerinin bulunduğu ve stokta 38.312,82 TL değerinde mal mevcudu olduğu hususlarının tespit edildiği dikkate alındığında, mükellefin ….. yıllarında faaliyette olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Mükellefin işçi çalıştırmaması ve yüksek miktarda katma değer vergisi beyan etmesinin, tek başına bu firmanın düzenlemiş olduğu faturaların sahte olduğu değerlendirmesi yapmak için yeterli olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Tüm bu tespitlerin yanı sıra davalı idarece de fatura içeriği emtianın alınmadığı, dolayısıyla da düzenlenen faturaların tamamının sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge niteliğinde olduğu somut olarak ortaya konularak sahte fatura düzenlediğinin açık bir şekilde ispat edilemediği de dikkate alındığında, anılan mükellefler tarafından davacıya düzenlenen faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatında ve kesilen cezalarda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bülent KAÇAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*