Örtülü Sermaye Sınırı

Eylül 4, 2022 admin 0

GRUP ŞİRKETİNİZDEN KREDİ TEMİN EDERKEN, ÖRTÜLÜ SERMAYE SINIRINA GİREBİLİRSİNİZ! 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, “Banka ve finans kurumlarından temin edilerek kullandırılan borçlar” bölümünde; […]