AR-GE, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kurum kazancından indirilmesi

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ ARTIRIMLI OLARAK KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

10/1/2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de “Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)” yayımlandı.

Aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si31/12/2028 tarihine kadar, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

b)  Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Yukarıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde, bir önceki yıla göre en az %20 oranında artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezleri, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sini ilave olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edebileceklerdir.

                                       ***

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SAĞLADIKLARI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI %0 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR

10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

                                       ***

1 OCAK 2023-30 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI 17.904,62 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. Bülent KAÇAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*